Hoşgeldiniz
Üye Ol Login Ol

Temeller Ve Giriş Açıklamaları   Fotoğraf tavsiyeleri  Terimler sözlüğü
 
Sayısal fotoğrafçılık sözlüğü

A

A/D çevirici

Uygun olan, karşılaştırılabilen (Elence: Analog) verilerin, sayısal (dijital) verilere çevrilmesini sağlayan birim. Böylece analog sinyallerin, bilgisayar tarafından anlaşılması sağlanır.

AF/AE kilidi

Otomatik netleştirme / otomatik pozlama kilidi.

Alan derinliği

Fotoğrafta keskin olarak görüntülenen bir konunun makine objektifine en yakın ve en uzak noktaları arasındaki mesafe. Alan derinliği özellikle, kullanılan objektifin odak uzaklığına ve değişken (zoom) objektiflerde, odak uzaklığı ayarına bağlıdır. Fotoğrafçılık fiiliyatında alan derinliğine, sadece konuya olan mesafe ve diyafram ayarının değiştirilmesi ile müdahale edilebilir.

Ana sayfa

Bir genel ağ sunucusunun giriş sayfası. Tek şahıs, bir şirket veya bir teşkilata ait olabilir ve sınırsız sayıda alt sayfalara açılabilir. Genel ağın gayri merkezî yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı bütün genel ağ sayfalarını, çok çeşitli şekillerde birbirleri ile bağlamak mümkündür. Genellikle, ana sayfa üzerinde oluşturulmuş bağlantılar (ing.: link) üzerinden, alt sayfalara ulaşılır. Ana sayfada bulunan bir bağlantı, haricî bir genel ağ sayfasına yönlendiriyorsa, bu bağlantı seçildiğinde esasen ziyaret edilen sayfa terk edilmiş olunur.

AVI

(Lâtince + İngilizce: Audio Video Interleave) Duyusal ve görsel birleşim. Bu veri düzenlemesi, bilgisayarda veya dijital fotoğraf makinesinde hareketli resim (video) çekimlerinin kayıt düzenlemesi olarak kullanılır. Farklı sıkıştırma oranları ve çözünürlükte video çekimlerini işletebildiği için tercih edilir.

 

B

Baskı

Dijital çekim baskılarını, farklı yöntemler kullanarak yapmak mümkündür. En yoğun olarak kullanılan, fotoğraf mağazasında bastırma ve püskürtmeli yazıcılar ile yapılan baskı yöntemleridir.

Bitmap

Hepsine belirli renk ve aydınlık değerleri yüklenmiş resim noktalarından (piksel) yapılandırılmış görüntü. Sıkıştırılmadıkları için çok büyük kapsamlı olan ve “bmp” soy ismini taşıyan Bitmap dosyalarında kayıt edilir.

Bellek kartı

Sayısal fotoğrafçılıkta: Resim algılayıcı tarafından süzülen resim verilerini alarak, dosya düzenlemesi hâlinde, başka bir taşıyıcıya aktarılana kadar veya silinene kadar kayıtta tutan elektronik bellek taşıyıcı.

Beyaz ayarı

Sayısal fotoğraf makinelerinde, renk ısısının ölçümünden sonra kayıt edilecek olan bütün resim değerleri için yapılan düzeltmenin adıdır. Makine modeline göre tam otomatik, el ile veya her iki yöntem ile yapılabilir.

 

C

CCD

(İngilizce: Charge Coupled Device) Yüklenmiş ve bir araya bağlanmış cihaz. CCD-algılayıcı veya CCD-çip olarak da adlandırılır. Dijital fotoğraf makinelerinin “filmi” (ışığa duyarlı yüzey) olarak da görülebilir. Bir tabakanın üstüne dizilmiş olan binlerce ışığa duyarlı foto diyotlardan oluşur. Bunlar, düşen ışığı elektrik gerilimine çevirirler. Ne kadar aydınlık olursa ışık hücresinde (fotosel) biriken gerilim, o kadar yüksek olur. Verilen gerilim ise, makine dâhilinde bulunan bir A/D çevirici vasıtası ile, makine bilgisayarının anlayacağı bir dile çevrilir. CCD algılayıcılar ışığa karşı, CMOS algılayıcılardan daha duyarlıdırlar ve ürettikleri görüntüler daha niteliklidir. Buna karşılık daha pahalıdırlar ve daha fazla güç harcarlar.

CMOS

(Lâtince + İngilizce: Complementary Metal Oxide Semiconductor) Bütünleyici Metal Oksit Yarım iletici. Aynı CCD algılayıcılarda olduğu gibi düşen ışık parçacıkları (fotonlar) elektrik gerilimine dönüştürülür. Bu bilgilerin iletişimi ise, CCD algılayıcılardan farklı olarak, ışığa duyarlı diyotların yanında bulunan birkaç adet transistör vasıtası ile gerçekleşir. Böylece her pikseli, kendi başına okumak mümkün olur. Ancak, düşen ışık yutulduğu için daha az görüntü bilgileri alınır ve az ışıklı ortamlarda, başarım azalır. Böylece “titreşim” etkinliğine daha kolay tutulabilirler. CMOS algılayıcıların daha az güce gereksinimleri vardır ve üretimleri daha ucuzdur.

CMYK

Çıkarıcı temel renklere dayanan şematik ifâdedir. Bu renkler Yeşilmavi (=Cyan C), Kırmızımavi (=Magenta M), Sarı (=Yellow Y) ve Siyah (=Black K) olarak belirlenmiştir. Siyan, majenta ve sarı renkler birleştiğinde de siyah oluşur ancak, görüntünün daha kuvvetli bir ifade kazanması için baskı işleminde siyah, kendi başına bir renk olarak eklenir.

CompactFlash

Yaygın bir bellek kartı çeşididir.

 

Ç

Çözünürlük

Sayısal resimler, aynı mozaik çalışmaları gibi, kare ebatlarında bir çok resim noktalarından oluşurlar. Belirli renk bilgilerini barındıran bu noktalar, piksel olarak adlandırılır. Bunların adedi ne kadar fazla olursa fotoğraf, o kadar ayrıntı zenginliğine sahip olur; Yani, daha fazla resim noktalarına ayrılabilir; Yani, “çözülebilir”. Dijital fotoğraf makineleri gibi kayıt cihazlarında çözünürlük, ne kadar piksel algılandığını belirtir; Ekranlarda ise, gösterilebilen nokta sayısı değeridir. Veriler, mutlak değerler olarak gösterilir. Örneğin: Dijital fotoğraf makinelerinde 1600x1200 piksel, Ekranlarda 1024x768 piksel.

Çevirmek

Resim dosyaları ile ilgili olarak: Bir düzenlemeden diğerine geçiş. Örneğin: Çok büyük olan bmp dosyaları, genelde, JPEG veya TIFF sıkıştırmalı dosya düzenlemelerine çevrilir.

Çalışma belleği

Bilgisayarın, işlem sırasında kullandığı ve çabuk ulaşabilmesi için verileri yerleştirdiği bellek. Ana bellek ve diğer veri taşıyıcı belleklerin aksine çalışma belleği, bilgisayar kapatıldığında, tamâmen silinir.

 

D

Değişken objektif

Odak uzaklığı, yani objektif ile ışık algılayıcı arasındaki mesafe değişebilecek şekilde yapılandırılmış olan objektif türü. Görüntü neticeleri bazı benzerlikler gösterse de burada, odak uzaklığı değişkenliği ile keskinliği sağlayan netleştirme ayarını karıştırmamak gerekir. Sayısal fotoğraf makinelerinde en çok kullanılan objektif türüdür.

Deklanşör gecikmesi

Deklanşör düğmesine basılan an ile ışığa duyarlı alanın (film veya CCD) pozlanması arasında geçen süre. Özellikle basit dijital makinelerde bu süre çok uzun olduğu için (1san. veya daha fazla) dikkat edilmesi gerekir.

Diyafram

Fransızca “diaphragme” kelimesinden kırma sözcük. Objektif açıklığının ölçüsü. Yüksek diyafram değerleri küçük, düşük diyafram değerleri ise büyük açıklığı belirtir. Diyafram, netlik derinliğini belirler: Açık diyafram az keskinlik, kapalı diyafram ise çok keskinlik anlamına gelir. Sayısal fotoğraf makinelerinin objektiflerinde oluşan netlik derinliği, yapıları gereği,  zaten çok fazla olduğu için, bir çok makine objektifinin diyafram açıklığı basamakları, “8” değerine kadar yapılır.

Dijital

Lâtince digitus (parmak) ve Fransızca digital (yüksük) kelimelerinden kırma sözcük. Sayısal kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Dijital Yakınlaştırma (Sanal yakınlaştırma)

İsim benzerliği haricinde optik zoom (gerçek yakınlaştırma) ile bir benzerliği yoktur. Mevcut kare, çözünürlük değiştirilmeden, büyültülür. Bkz. Optik yakınlaştırma

dpi

“Dots per inch”: İnç (uzunluk ölçüsü = 2,54cm) başına düşen nokta adedi. Bir resmin çözünürlük inceliğini gösteren ölçü birimi.

DPOF

Hangi karenin nasıl basılacağını belirleyen düzenlemedir. Birçok makinede bu ayar vardır.

Düzeyler

“Photoshop” gibi resim işlem yazılımlarının özelliği. İşlem yapılmak istenen bir resmin, üst üste dizilmiş katlardan oluşmasını sağlayarak, her düzeyin diğerlerinden bağımsız olarak kendi başına işlem görmesini sağlar. Böylece çok değişken ve tehlikesiz resim işlemleri mümkün olur.

Duyarlılık

Işık duyarlılığı olarak da adlandırılır. Bir filimin veya resim algılayıcının ışığa karşı olan hassasiyet derecesi. Bir resmin, mevcut olan ışık ortamında, ne kadar aydınlık veya karanlık olacağını belirler. Sayısal fotoğraf makinelerinde fazla duyarlılık çok kumlanmaya, düşük duyarlılık ise daha az kumlanmaya neden olur. ISO birimi ile ifade edilir.

 

E

EBC

“Electron Bearn Coating” kavramının kısaltılmışı olup, mercek kaplamasının elektron ışını vasıtası ile buharlaştırılarak yapıldığını belirtir.

Enstantane (Işıklama süresi)

(Fransızca: İnstantané) Obtüratörün açılması ile kapanması arasında geçen zaman; Yani, ışığa duyarlı alanın ışık aldığı süre. B (sınırsız) ile 1/10000 saniye arasındaki değerlerde ayarlanır ve otomatik pozlama veya tam otomatik işletimi olan fotoğraf makinelerinde, önceden yapılmış olan pozlama ölçümü doğrultusunda, gerçekleştirilir. Bkz.: Obtüratör

Exif verileri

Sayısal fotoğraf makineleri tarafından, otomatik olarak, her çekim ile beraber kayıt edilen çekim bilgileri. Bunlar, kullanılan makine modeli, çekim tarihi ve saati, diyafram değeri, enstantane, flaş değerleri gibi verilerden oluşur. Hatta, uygun donanımlı makinelerde, GPS (Dünya çapında yer belirleme sistemi) vasıtası ile belirlenen çekim yeri de bu veriler arasındadır.

 

F

Flaş

(İngilizce: Flash) Ânî ışık, (şimşek) çakması. Fotoğraf makinesinin ışıklama süresi ile eşzamanda (senkron) çalışan (ânî) aydınlatma gereci.

Flaş ayağı

Haricî flaşın takılması için makinelerin üst bölümünde bulunan ray benzeri mekanizmadır. Çoğunlukla, üst model sayısal fotoğraf makinelerinde bulunur.

Film tarayıcı

Saydam (dia) veya negatif filmlerin sayısal olarak algılanmasını sağlayan cihaz. Pozitif ve negatif filmlerden, ara basamak oluşturmadan, resim dosyaları yapabilir.

Firewire

Cihazlar ve bilgisayar arasında güncel ve hızlı bir bağlanma sistemidir.

Flaş (ani) bellek

Kendi güç kaynağı olmadan verileri kayıtlı tutabilen ve tekrar tekrar kayıt yapılabilen elektronik bellek. Sayısal fotoğraf makinelerinde en çok tercih edilen bellek türüdür.

 

G

Gren

Fransızca grain kelimesinden kırma sözcük. Bkz. Kumlanma

Gamma düzeltimi

Resim verilerindeki siyah eğrisinin yükselmesini (gradasyon) düzeltmeye yarayan yöntem. Fazla veya az zıtlık (kontrast) içeren resimlerin düzeltilmesini sağlar.

gif

Grafik değişim düzenlemesi (Graphics Interchange Format). Özellikle grafik dosyalar için geliştirilmiş veri düzenlemesi. Azamî 256 rengin kayıt edilmesine müsaade ettiği için, resim dosyalarında sınırlı olarak kullanılabilir. Çok küçük olan gif dosyaları, bu özellikleri ile, genel ağ kullanımı için çok uygundurlar.

Gigabayt

Bir milyar bayt değerindedir. 

Gradasyon (Kerteleme) eğrisi

Resim işlemlerinde: Bir resimde bulunan renk değerleri dağılımının grafik olarak ifade edilmesidir ve resimde bulunan toplam aydınlık ve karanlık değerleri ile, kendi renk değeri gradasyon eğrileri ile gösterilen kırmızı, yeşil ve mavi paylarını yansıtır. Resim işlemlerinde, 45° eğilim gösteren bir doğru göründüğünde, renk değerleri değiştirilmemiştir. Bu doğrunun üstünde bulunan kısımlarda renk değerleri arttırılmış, altında bulunan kısımlarda ise düşürülmüştür.

 

H

Histogram

Bir resimde bulunan renk değerlerini gösteren çizelge. Üst düzey sayısal fotoğraf makinelerinde, fotoğraf çekimi sırasında, ekrana getirmek mümkündür. Çekim esnasında yapılan ayarların, teknik olarak, renk değer kapsamını tam kapasite kullandığını anlamak için, faydalıdır.

HTML şifreleri

Genel ağda kullanılan bilgisayar dilinin temel standardı. Genel ağ sayfaları, HTML dosyaları olarak sunuculara yerleştirilir ve bu hâllerinde, metin, düzenleme, çapraz bağlantılar gibi gösterim için bütün gerekli unsurları içerirler. Genel ağ sayfasına doğrudan bağlanan resimler yerine bir HTML dosyası, sadece ait olan resimlerin adlarını ve kayıt yerlerini içerir.

 

İ

İnkjet yazıcı

Bkz.: Püskürtmeli yazıcı

 

J

jpeg

(İngilizce: Joint Photographic Experts Group) kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve özellikle resim işlemleri ile ilgili olan şirket ve kurumların birliğini ifâde eder. Aynı adı taşıyan sıkıştırma işlemi, Jpg, Jpeg ve Jpg2000 dosyalarının temelini oluşturur.

jpg

JPEG standardına göre sıkıştırılmış resim dosyaları için bir veri düzenlemesi. Jpg dosyaları için gerekli olan sıkıştırma oranı, serbestçe seçilebilir. Resim niteliği ile orantılı olarak değerlendirildiğinde jpg dosyaları çok küçüktür; hatta, çıkış dosyasının yüzde birine ulaşmak bile mümkün olmaktadır

 

K

Kayıt hatası

Moiré veya merdiven etkinliği gibi görüntüleme ve çevirme hatalarından kaynaklanan ve konuya uygun olmayan resim öğeleri. Kayıt hataları çoğunlukla, uygun olmayan resim işlemleri ve aşırı sıkıştırmalardan oluşurlar.

Kompresyon

Lâtince compressum (sıkıştırmak) kavramından kırma sözcük. bkz. Sıkıştırma

Kontrast

Lâtince contrarius (karşısında, muhalif) kelimesinden kırma sözcük. Bkz.: Zıtlık

Konvert

Lâtince converto (döndürmek) kelimesinden kırma sözcük. Bkz.: Çevirmek

Konverter

Bkz. Objektif eki

Kumlanma

Elektronik olarak kayıt edilen resimlerde, geleneksel filimdeki kumlanmaya benzeyen, kirlilik. Resim algılayıcı yüksek ışık duyarlılığına göre ayarlandığında, fazla kumlanma oluşur. Bilinçli olarak kullanıldığında, bir tasarım aracıdır.

 

L

LCD

(Elence, Lâtince + İngilizce: Liquid Crystal Display) Sıvı kristal ekran. Dijital fotoğraf makinelerinde çekilen resimleri ve çekim öncesi görüntüyü yansıtmak için kullanılan ekran türü.

 

M

Makro

(Elence: Makros) Uzunluk, boy, büyük. Fotoğrafçılıkta, aslen, suretin gerçeğinden daha büyük olduğu çekimler için kullanılır.

Megabayt

Bir milyon bayt değerindedir.

Megapiksel

Elence: Megalos-Büyük ve piksel kelimelerinden kırma sözcük. Bir milyon piksel değerindedir. Sayısal fotoğraf makinelerinde bulunan ışık algılayıcıların çözünürlüğünü, özellikle kulağı milyon kavramlarına alışık olmayan toplumlara yönelik olarak, belirtmekte kullanılır.

Memory Stick

Bellek çubuğu. Kendi başına yollar izlemeyi seven Sony firmasının ürünlerine uyması için tasarlanmış ve çoğunlukla bu firmanın sayısal fotoğraf makinelerinde kullanılan bellek kartıdır.

Microdrive

Dijital fotoğraf makinelerinin CF Kart II yuvasına yerleşebilen küçük ebatlarda ana hafıza türü. Sallanma ve düşmelere karşı çok duyarlı olup fiyat / başarım oranı caziptir.

 

N

Normal odak uzaklığı

İnsan gözünün kapsadığı ölçüde konuyu görüntüleyen, objektif odak uzaklığıdır. Ebat köşegeninin uzunluğuna eşittir ve böylece ve sadece çekim düzenlemesinin ebatlarına bağlıdır. Bu yüzden sayısal fotoğraf makinelerinin normal odak noktası, 135mm film kullanan fotoğraf makinelerinin normal odak noktasından çok daha kısa mesafededir.

Noise

İngilizce velvele, gürültü patırtı anlamlarına gelen sözcük. Bkz.: Kumlanma

 

O

Objektif

(Lâtince: Nesnel, afaki) Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün gibi optik aletlerle cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine yansıtan mercek veya mercek sistemi.

Objektif eki

Objektifin önüne takılarak odak uzaklığını değiştiren mercek birimi.

Obtüratör (Işık engelleme birimi)

(Fransızca: Obturateur) Her fotoğraf makinesinin içinde veya objektifinde bulunan ve objektif içinden geçen ışınları kesmeye yarayan mekanizmadır. Geleneksel fotoğraf makinelerinde kumaş veya hafif metallerden oluşan ve odak düzlemindeki bir perde ve onu açıp kapatmaya yarayan bir mekanizmadan oluşan obtüratörler objektifin, saniyenin 1/10000 süresi kadar kısa bir zaman diliminde bile açık kalmasını sağlayacak yapıdadırlar. Çekim yapılmadığında kapalı olan obtüratörlerin bu hızları, diyafram açıklıklarında olduğu gibi, belirli ve standart bir dizide toplanmıştır. Bkz. Enstantane

Odak uzaklığı

(Yakma mesafesi) Bir merceğin veya objektifin görüntüleme vasıflarının ölçüsü. Mercek merkezi ile odak noktası arasındaki mesafeyi belirtir. Sayısal fotoğraf makinelerinin objektiflerinde ise bu ölçek, objektif ile resim algılayıcı arasındaki mesafe anlamına gelir. Uzun odak mesafeleri resim açısının daralması ile bağlantılı olurken kısa odak mesafeleri, geniş resim açıları ile ilişkilidir.

Optik yakınlaştırma

Mercekler vasıtası ile yakınlaştırma işlevi. Hareket ettirilebilen mercek kümeleri kaydırılarak, objektifin odak uzaklığı değiştirilir. Böylece, geniş açı ile dar açı arasında odak uzaklıkları elde edilir.

Otomatik netleştirme

Bir fotoğraf makinesinin otomatik netleştirme sistemi (AF) keskinliğin, otomatik olarak ayarlanmasını sağlar. Hedeflenen konu ile olan mesafe ultrason (ses ötesi) veya enfraruj (kızıl ötesi) sinyalleri vasıtası ile ölçülür. Üçüncü bir ölçüm yöntemi ise, dijital fotoğraf makinelerinde bulunan ışık algılayıcı birimlerin kontrast (zıtlık) dayanıklı ölçüm sistemleridir; Yani, zıtlık ne kadar yüksek olursa resim, o kadar keskin olur.

 

P

Patlama

Sayısal fotoğraf makinelerinde oluşan bir görüntüleme hatası. Bazı hücrelerin fazla ışıklandırılmasından kaynaklanan, aydınlık resim bölümlerinin fazla parlaması olarak görünür. Özellikle, resim algılayıcının duyarlılık ayarının, konunun en parlak yerlerini karşılayamamasından kaynaklanır.

Piksel

Resmi oluşturan renk noktası için (İngilizce: Picture – resim ve Lâtince: Elementa – temel madde) kelimelerinden türetilmiş yapay sözcük. Bir resim verisinin en küçük ve bölünemeyen parçası. Sayısal fotoğraf makinelerinin niteliğini belirleyen ölçütlerden biri, her resimde üretilen piksel adedidir.

Plug-In

İngilizce “içine koy” anlamına gelen sözcük. Resim işlem yazılımları gibi bilgisayar yazılımlarının işlev kapsamını genişleten ek düzenlemeler için kullanılır.

Pozlama dengelemesi (telafisi)

Makinenin ışıklama ölçümünde belirlediği değerden farklı değerleri kullanmaya yönelik bir ayardır. Çoğunlukla ±2 değerleri arasında ve 1/3 basamaklar ile ayar yapılır. Böylece “ideal” pozlama değerlerinden hafif farklılıklar gösteren ve böylece, konuya göre daha “hoş” pozlanmış fotoğraflar elde edilebilir. Bazı dijital makinelerde bu işlev “pozlama dizisi” işlevi olarak sunulur ve deklanşöre bir kez basıldığında normal, bir basamak düşük, bir basamak yüksek karelerden oluşan dizi çekim yapılır.

Pozlama ölçümü

Işık ölçümü. Günümüzde bütün fotoğraf makinelerinin dahilî ışık ölçerleri (pozometreleri) vardır. Pozlama ölçümü ile, fotoğrafı doğru veya istendiği gibi pozlayabilmek için, ışık algılayıcıyı yüzeye ne kadar ışık düşeceği belirlenir. Netîce, diyafram ve enstantane değerleri olarak bildirilir.

Püskürtmeli yazıcı

Bilgisayardaki yazı metinlerinin kağıda dökülmesini sağlayan cihaz. Mürekkep damlacıklarını kağıda püskürtme yöntemi ile çalışan yazıcılar, fotoğrafların kağıda aktarılmasında niteliksiz ve pahalı kaldıklarından, resim dökümleri için pek tavsiye edilmezler.

 

R

RAM

İngilizce “Random Access Memory” sözlerinin kısaltılmışı. Bkz.: Çalışma belleği.

RAW

(İngilizce: Ham) Dijital fotoğraf makinelerinin kayıt düzenlemelerinden biridir. Adından da anlaşılacağı gibi RAW verileri, düzenlenmemiş veya işlenmemiş bilgisayar verilerdir. Makine içinde beyaz dengelemesi veya keskinleştirme işlemleri yapılmaz. Özellikle sıkıştırmama özelliği sayesinde veriler, kayıpsız olarak kayıt edilir. TIFF düzenlemesinde benzer neticeler elde edilse de RAW düzenlemesinde dosyalar daha küçük olurlar ve resim, daha hızlı çekilir.

Renk sentezi

Temel renklerden oluşturulan renk birleşimlerini açıklamaya yarayan sistem. En çok kullanılan sentezler toplamsal sentez RGB ve çıkarıcı sentez CMY düzenlemeleridir. Baskı ile bağlantılı olarak kullanıldığında CMY sentezine siyah (K) eklenerek, CMYK hâline dönüştürülür.

Renk ısısı

Işığın içinde bulunan renk paylarının ölçüsüdür. Işık kaynağı veya kaynaklarına bağlı olan değer, resim etkisi için belirleyici olmaktadır. Yüksek mavi hisseli olan ışığın yüksek, düşük mavi hisseli ışığın ise düşük renk ısısı vardır. “Kelvin” birimi ile ölçülür.

RGB

Kırmızı (Rot), Yeşil (Grün), Mavi (Blau). Toplamsal senteze dayalı temel renkler (kırmızı, yeşil, mavi) üzerine yapılandırılmış renk biçimlendirmesi.

 

S

Sayısallaştırmak

Saydam filimler, negatif filimler veya baskıların elektronik olarak kavranmasıdır. Bu örnekler bir tarayıcı tarafından algılanarak, resim dosyası hâlinde kayıt edilir.

Sıkıştırma

Bir dosyanın sıklaştırma işlemi. Kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma olarak ikiye ayrılır. Kayıplı sıkıştırmada , matematiksel işlemler vasıtası ile daha az önemli olan resim verileri (örn.: En ince renk basamakları veya çok küçük ayrıntılar) bir daha geri gelmemek üzere, silinir. Buna karşılık kayıpsız sıkıştırma, resim verililerini toplamak ile yetinir. Bu işlemde, örneğin: Aynı şekilde olan büyükçe bir alana, aynı renk değeri tayin edilir; böylece, kayıpsız sıkıştırılmış olan dosyaları, tam olarak yeniden yapılandırmak mümkündür.

Senaryo düzenlemeleri

Sayısal fotoğraf makinelerinde çok kullanılan bir özellikler kümesidir. Sıkça tekrarlanan belirli çekim durumlarına göre ayarlanmış ve öncelikle diyafram ve enstantane değerlerini içeren ayarların toplamının birleşimidir.

Sensör

Lâtince sensus (duyumsama) sözcüğünden kaynaklanan kavram. Bkz.: CCD, CMOS

 

T

Tarama oranı

Belirli bir ölçümün, belirli bir süre veya hacimsel boyutlar ile ilişkilendirildiğinde, ne kadar sık ve sıkılıkta yapıldığını gösterir. Genellikle tarayıcılarda verilen tarama oranı, uzunluk birimine düşen resim noktası şeklindedir. Çözünürlüğü belirlemek için önemli bir veridir.

Tarayıcı

Örneklerin, her noktayı tarama yöntemi ile, suretlerinin oluşturulmasını sağlayan cihaz. Fotoğrafçılık alanında bugün, en çok, yatay, film ve saydam tarayıcılar kullanılmaktadır.

Tele

(Elence + Lâtince: Uzak) Uzakta olan konuların büyültülerek gösterildiği objektiflerin dar açılı odak alanları için kullanılan kavram.

TFT ekran

(Lâtince + İngilizce: Thin Film Transistor = İnce tabakalı transistör) TFT teknolojisi ile yapılandırılmış, yeni kuşak ekran türü. Bu tür ekranlar, tüplü ekranlardan çok daha ince olarak yapılabilir.

tiff

(Fransızca + İngilizce: Tagged Image File) Kayıpsız sıkıştırmalı veya sıkıştırmasız resim dosya düzenlemesi. Tiff dosyaları Bmp dosyalarından küçük, jpeg dosyalarından büyük olurlar ancak, sıkıştırma hâlinde bile mevcut olan bütün resim verilerini korurlar.

TTL

(İngilizce: Through the lens) Objekif içinden yapılan netleştirme ve pozlama ölçümlerini anlatmak için kullanılan kısaltma.

 

U

USB

(Lâtince, Elence + İngilizce: Universal Serial Bus) Bilgisayar bağlantı düzenlemesi. Güncel bilgisayarlarda standart olarak vardır. 

 

X

xD-Picture Card

Sayısal fotoğraf makinelerinde kullanılan en çağdaş ve hızlı bellek kartlarından biridir. 16MB ilâ 8GB arasında çeşitleri mevcuttur.

 

Y

Yatay tarayıcı

Basılmış olan resimlerin, sayısal ortama çevrilmesini sağlayan cihaz. Fotoğraf, kitap, gazete ve diğer resimlerden, sayısal resim dosyaları oluşturulur.

 

Z

Zıtlık

Bir resmin aydınlık ve karanlık bölgeleri arasındaki karşıtlık. En aydınlık ve en karanlık kısımlar arasındaki fark, zıtlık çapını belirler.

Zoom objektif

Bkz. Değişken objektif
Telif Hakkı © 2004 (Fujifilm Türkiye / Sinfo A.Ş.). Tüm Hakları Saklıdır.

  Çiçek Sepeti
Hakkımızda | Bize Ulaşın |Fiyatlar |Ödeme |Teslimat |Güvenlik |Satış Ortaklığı |Dijital Fotoğrafçılık |Basında
© Tüm hakları 2003-2004 fotograf.com'a aittir.             Çiçek Sepeti